Seachem Safe – safe khử Clo , NH3 , NO2 , NO3 giống seachem Prime cá cảnh thủy sinh

350,000

1 hũ Safe 250g tương đương với 6 lít Prime. Safe ™ loại bỏ clo, cloramin và khử độc amoniac, nitrit và nitrat.

Nó không có tính axit và sẽ không ảnh hưởng đến độ pH. Safe ™ sẽ không kích hoạt quá mức Protein skimmer.Safe ™ có thể được sử dụng trong quá trình cycling để giảm bớt độc tính của amoniac / nitrit.

Nó chứa một chất kết dính làm cho amoniac, nitrit và nitrat không độc hại, cho phép bộ lọc sinh học loại bỏ chúng hiệu quả hơn.

Sử dụng khi khởi động và bất cứ khi nào thêm hoặc thay thế nước. Khi vận chuyển hoặc kiểm dịch cá, hãy sử dụng Seachem StressGuard ™ .

Khi thêm cá mới, hãy sử dụng Stability®, Seed, Biodigest, Microbacter 7 .

Cả hai đều lý tưởng để sử dụng với Safe ™.

còn 1000 hàng

Mã: Seachem-Safe Danh mục: