Thuốc trị nấm cá TETRA Nhật Bản hàng nhập loại tốt

40,000

còn 1000 hàng