Hạt kanet (kaldnes) lọc nước nuôi vi sinh – Hạt nhỏ 100gram siêu hiệu quả

15,000

còn 1000 hàng