Hạt kanet (kaldnes) lọc nước nuôi vi sinh – Hạt lớn 100gram

15,000

còn 1000 hàng