Đèn cá rồng dành cho hồ 100 XML Tanning Kim Long ( Vàng) cao cấp 4 hàng bóng

650,000

Đèn Led Chuyên Dụng Cá Rồng : Dành cho hồ 100

4 Hàng Bóng cao cấp ánh sáng Vàng dành cho cá rồng

Chuyên Kim Long Quá Bối

– Đèn chuyên dụng sử dụng cho viêc nuôi cá rồng.

– Đèn Tanning giúp màu sắc cá rồng phát triển và bền màu .

còn 1000 hàng