Đèn cá rồng dành cho hồ 100 XML Tanning Huyết Long( Huyết) cao cấp 4 hàng bóng

650,000

Đèn Led Chuyên Dụng Cá Rồng : dành cho hồ 100

4 Hàng Bóng cao cấp ánh sáng Đỏ dành cho cá rồng Chuyên Huyết Long

– Đèn chuyên dụng sử dụng cho viêc nuôi cá rồng.

– Đèn Tanning giúp màu sắc cá rồng phát triển và bền màu .

– Giúp Cá phát triển quy mô màu đậm hơn .

còn 1000 hàng