Thuốc trị nấm cho cá Bensol 2 hộp bensol

25,000

Công dụng:tiêu diệt các loại nấm và kín sinh trùng trên mang, da , vây gây bệnh cho cá Như:

bệnh nấm da, nấm miệng,bệnh đốm trắng, trùng mỏ neo,….

còn 1000 hàng

Mã: SP000025 Danh mục: