seachem prime 100ml

130,000

Xuất Sứ: USA
Thể tích: 250 ml
– Seachem Prime giúp lo ại bỏ C lo , Clo ramin , Amo niac , Ni trit , Ni trat và các đ ộc t ố ki m lo ại n ặng .
– Seachem Prime còn giúp bả o v ệ màn g n hầy của cá , nân g c ao s ức đ ề kh áng .
– Seachem Prime không ảnh hưởng đến độ pH , dùng được cho hồ cá nước mặn và nước ngọt .
– Seachem Prime được dùng khi setup hồ mới , ch âm nước , thay nước hoặc sau khi sử dụng .
Hướng dẫn sử dụng :
– 5 ml : dùng cho 200 lít nước ( trong trường hợp n ồng đ ộ Ni trit trong hồ c ao có thể tăn g liề u dùn g ).

còn 1000 hàng

Mã: seachemprime100ml Danh mục: