Dụng cụ kiểm tra PH Hồ Cá thủy sinh

35,000

  • Dụng cụ kiểm tra PH Hồ Cá thủy sinh
  • Lấy 5ml nước vào ống thử, nhỏ dung dịch kiểm tra PH vào theo hướng dẫn trên bao bì
  • Lắc nhẹ ống, rồi đo với thang màu chuẩn, xác định độ PH của nước từ đó sử dụng các dung dịch tăng hoặc giảm PH để điều hòa nước hồ nuôi.
  • Thông thường pH đa số cá nằm trong khoãng 7 đến 8
  • Đặt hàng tại đây: Click

còn 1000 hàng