Đèn cá rồng dành cho hồ 60 XML Tanning Huyết Long( Huyết) loại tốt 2 hàng bóng

320,000

Đèn Led Chuyên Dụng Cá Rồng : 

2 Hàng Bóng ánh sáng trắng dành cho cá Size30 trở xuống Chuyên Huyết Long

– Đèn chuyên dụng sử dụng cho viêc nuôi cá rồng.

– Đèn Tanning giúp màu sắc cá rồng phát triển và bền màu .

– Giúp Cá phát triển quy mô màu đậm hơn .

còn 1000 hàng