Đá sỏi trắng nhỏ trang trí hồ cá, chậu cây (1 gói – 1.000 gram)

12,000

còn 1000 hàng