Con sứa giả phát quang huỳnh quang trang trí bể cá

30,000

Con sứa giả phát quang huỳnh quang trang trí bể cá

Con sứa giả trang trí bể cá

Chất liệu: silicon, bột huỳnh quang

Màu sắc: trong suốt

Bộ huỳnh quang sẽ phát sáng trong điều kiện bể cá có ánh sáng

còn 1000 hàng