Chai số 3 : Special Arowana External Bacteria & Fungus Away thuốc chữa bệnh cho cá rồng – thuốc cá rồng ocean free

145,000

  • Chai số 3 : Special Arowana External Bacteria & Fungus Away
  • (chuyên trị các bệnh cho cá rồng như: Nấm, cá rồng rách vây, thối vâyi)
  • thuốc chữa bệnh cho cá rồng – thuốc cá rồng ocean free
  • Đặt hàng tại đây : Click

còn 1000 hàng