Cá cánh buồm hồng

5,000

  • Cá cánh buồm hồng là loài cá ăn tạp, dễ nuôi.
  • Thức ăn của cá chủ yếu là thức ăn viên, thức ăn đông lạnh, và thức ăn tươi sống như trùn chỉ, bobo,…
  • Cá có thể sống tốt trong môi trường nước có nhiệt độ từ 22-28 độ C, độ pH từ 6,5-7,5.
  • Tại Sài Gòn, bạn có thể dễ dàng tìm mua cá cánh buồm hồng tại các cửa hàng cá cảnh, chẳng hạn như Sài Gòn cá cảnh hoặc cá cảnh 246.