Bơm cầm tay thay nước hồ cá

35,000

  • Bơm tay thay nước dùng cho bể cá nhỏ.
  •  Sản phẩm với bầu lọc rác phía đầu hút, không lo cá hay cát bị hút đi.
  • Sản phẩm thiết kế theo nguyên lý nước chảy từ trên cao xuống thấp, do vậy những bể ngầm hoặc quá thấp sẽ không thể sử dụng sản phẩm này.
  • Đặt hàng tại đây: CLICK

còn 1000 hàng